mindviska strona głównna
rysuję myśli, aby je zebrać mindviska

POLITYKA PRYWATNOŚCI

mindviska.pl 

1. CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności strony mindviska.pl, zwana dalej Polityką, stanowi zbiór informacji o celu, sposobie przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klientów.

Polityka ta została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące w niniejszej Polityce rozpoczynające się dużą literą
(np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Administrator danych, Regulamin, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym w Sklepie Internetowym www.mindviska.pl
Jako Dane Osobowe należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w szczególności imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.mindviska.pl, jest:

TOP of MIND Hubert Kamiński, ul. Piusa XI 40a, 05-123 Chotomów, NIP: 5221291292, zwany dalej Administratorem, będący jednocześnie Sprzedawcą.
Kontakt: kontakt@mindviska.pl, tel. + 48 501 394 107

3. W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY POWIERZONE NAM DANE OSOBOWE

Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.
Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody udzielonej przez Klienta i wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem, takich jak telefon, poczta elektroniczna, newsletter, fanpage sklepu, członkostwo w programach lojalnościowych, konkursach organizowanych przez Sklep.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych to:
zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (utworzenie Konta Klienta) (dane przetwarzamy w celu prowadzenia Konta, dzięki któremu Klient składa zamówienia bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, uzyskuje dostęp do historii zakupów, programów lojalnościowych, rabatów, zarządzania swoimi zgodami.
a. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (dane osobowe są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia, wysłania zakupionych produktów, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w tych sprawach)
b. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
c. wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji)
d. przeprowadzenie konkursów, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród
e. udziału w elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym newslettera, który jest dostarczany Klientom pocztą elektroniczną.

4. Z JAKICH DANYCH KORZYSTAMY

Dane będące przedmiotem przetwarzania to :
- dane osobowe, takie jak imię i nazwisko
- dane teleadresowe, takie jak nazwa miejscowości, ulica, numer domu/lokalu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
- nazwa firmy w przypadku zakupów dokonywanych przez firmy lub instytucje
- adres doręczenia jeżeli jest inny, niż podany w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia
- numer rachunku bankowego w przypadku dokonywania zwrotów zapłaty przez Sklep
- NIP w przypadku zakupów dokumentowanych fakturą.

5. PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY I PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy kupna–sprzedaży na potrzeby realizacji zamówienia. Za zgodą Klienta, będą one przetwarzane na potrzeby komunikacji marketingowej oraz organizowanych konkursów do momentu cofnięcia takiej zgody.
Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wywiązania się z wszelkich praw przysługujących Klientowi, wynikających z zawarcia umowy kupna sprzedaży, w szczególności okresów gwarancji i rękojmi na zakupione w klepie produkty oraz zgodnie z wymogami gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania i przechowywania.
Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych i przechowywanych przez Administratora, informacji które dane są przetwarzane i przechowywane, przeniesienia, zgodnego z prawem usunięcia i zmiany danych osobowych, cofnięcia każdej udzielonej administratorowi zgody na przetwarzanie danych.

6. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE

W ograniczonym zakresie dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej przekazujemy naszym partnerom wyłącznie w celu poprawnej realizacji zamówień. Są to firmy spedycyjne, doręczające przesyłki z zamawianymi przez Klienta materiałami. Dane osobowe, dostawcy usług hostingowych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą w sklepie internetowym oraz realizujące na rzecz Administratora usługi wynikające z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji.
We wszystkich tych przypadkach powierzanie tym podmiotom danych osobowych odbywa się w oparciu o umowy lub stosowne przepisy i regulaminy, zobowiązujące strony do zachowanie poufności z zachowaniem wymaganych standardów bezpieczeństwa.

7. JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE NASZYCH KLIENTÓW

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Powierzone dane przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i zrozumiały dla osób, przez które zostały powierzone. Przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Formularz wypełniany przez Klienta w trakcie zakładania konta, a także proces autoryzacji (logowania) do konta użytkownika i zasobów Administratora, realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
Dane służące do autoryzacji osoby korzystającej ze sklepu są szyfrowane, a dostęp do konta możliwy jest jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

8. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ OSOBIE POWIERZAJĄCEJ ADMINISTRATOROWI SWOJE DANE

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- nieograniczonego dostępu i przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane i przechowywane na podstawie zgody powierzającego
- żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, jeśli były one przetwarzane niezgodnie z prawem
- cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

9. PLIKI COOKIES

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;


10. NEWSLETTER

W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).

Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.

Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.

W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.

W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

- wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. Doubleopt-in)

- zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności

- wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora celu wysyłki Newslettera

- wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

  • e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

- wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.

Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.

Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego.

Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.

W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

11. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Małgorzaty Kami. Autorka nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez jej uprzedniej zgody.

12. KONTAKT I PODSUMOWANIE

W celu realizacji swoich praw, wynikających z Polityki Prywatności, jak i w innych sprawach, można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:
– poczty tradycyjnej: TOP of MIND Hubert Kamiński, ul. Piusa XI 40a, 05-123 Chotomów
– poczty elektronicznej: kontakt@mindviska.pl
– telefonicznie: +48 501 394 107

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

W wypadki zmiany zapisów treści Polityki Administrator poinformuje o tym fakcie użytkowników w sposób zgodny w wymaganiami dyrektywy o ochronie danych osobowych.