graphic recording

graphic recording

zapis wizualny na żywo

Na czym polega graphic recording?

Jest wielkoformatowym zapisem wizualnym z konferencji, spotkania, czy szkolenia.

Jako, Graphic Recorder, za pomocą rysunku i haseł, notuję najważniejsze treści wydarzenia, co ułatwia uczestnikom zapamiętanie kluczowych jego elementów.

SKETCHNOTING

W jakiej formie powstaje graphic recording?

Może być wykonywany na papierze o dowolnej wielkości, lub na formatach Flipchart i innych tablicach.

Zapis graficzny wykonuję także cyfrowo (digital graphic recording). Wówczas obraz może być wyświetlany na ekranach i stanowić dodatkową oprawę graficzną wydarzenia.

Do czego można wykorzystać graphic recording?

konferencje

debaty

spotkania strategiczne
(budowanie wizji, misji, strategii firmy)

burze mózgów

projekty wykorzystujące metodę
Design Thinking

wydarzenia typu piknik, festyn rodzinny, firmowy

graphic recording portfolio

Jakie korzyści daje graphic recording?

graphic recording panel dyskusyjny

podsumowanie wypowiedzi i wyciągnięcie wniosków

utrzymanie skupienia i zaangażowanie uczestników

zapamiętywane na dłużej treści wystąpień

uczestnicy wydarzenia chętnie fotografują plansze, udostępniają je i oznaczają wydarzenie

zapis graficzny jest pretekstem do networkingu i rozpoczęcia rozmowy

podczas mniejszych wydarzeń, czy spotkań – dzięki wyciągnięciu przeze mnie sedna tematu, uczestnicy mają pełen obraz sytuacji, wyciągają wnioski i szukają rozwiązań

rozwijanie kreatywności zespołu

notatka cyfrowa może zostać rozesłana do uczestników, jako materiał pokonferencyjny

Zobacz jeszcze więcej graphic recording

Chcesz o coś zapytać?